Lean into your freaky

Tydens die dankoffer leun sy oor: “Ek bedoel dit nie sleg nie, maar as iemand van buite moet kom en niks van hierdie goed weet of ken nie, sal die nagmaal en soos daai ding wat almal so saam opsê super freaky wees.”

“Ek weet,” antwoord ek haar. “Ek het vandag presies dieselfde gedink.”

Ek sit in die kerk langs my goeie vriendin, Riana*. Sy het ingestem om vanmore saam met my kerk by te woon, ten spyte van die feit dat sy haarself nie werklik as ’n ‘Christen’ sou beskryf nie. Riana beweeg eintlik as ’n buitestander van die kerk. So vanmore, tydens die erediens, het ek die vreemdste ervaring gehad: vir ’n oomblik het ek uit Marileen se lyf geklim; Marileen wat in die kerk grootgeword het en wat in die binnekring van die kerk beweeg (selfs by hierdie gemeente waar sy ’n besoeker is). Vir ’n oomblik het ek in Riana, wat langs my in die kerk sit, se lyf geklim.

So toe die seëngroet uitgespreek is, het ek dit vir die eerste keer gehoor soos wat ’n buitestander dit moes hoor:

“Ek groet julle en ek bid dat God en die Sewe Geeste wat voor sy troon is en Jesus Christus genadig sal wees vir julle en dat Hy vir julle sy vrede sal gee” (Openbaring 1:4).

My eerste gedagte? “Wat op dees aarde…?”

In daardie oomblik kon ek nie anders as om te wonder hoe vreemd kerk vir ’n buitestander moet lyk nie.

Ek staan in ’n ry om die tekens van die nagmaal te gaan haal. Ons sê die Apostoliese Geloofsbelydenis op. Almal op dieselfde, bekende ritme. Ons sing die Onse Vader. Ek pik ’n traan. Selfs hier, as besoeker, vind ek koestering in die woorde van die geloofsbelydenis:

“Ek glo in ’n heilige, algemene, Christelike kerk
Die gemeenskap van die heiliges
Die vergewing van sondes…”

Ek, ’n binnekring besoeker vind ’n tuiskoms in die bekende liturgie (diensorde), simbole en rituele wat my lyf so goed ken. Dis verwelkomend. Dis ’n anker vir hierdie swerwer tussen kerke. Hoe sing Francois van Coke? “Ek dryf weg, maar jy sal konstant bly.”

Ek het die liturgie van die kerk nodig. Ek het nodig om die brood te kan skeur en plat druk tussen my vingers, om die wyn swaar te sluk. Ek het nodig om te bely, te besin en te besing (selfs al hou ek nie van ’n spesifieke lied nie). Ek het dit nodig om my hande bak te kan hou wanneer die seën uitgespreek word. Ek het die Christus-kers nodig.

Ek dink nie Riana sou dieselfde taal gebruik nie. Miskien is die liturgie vir haar juis iets vreemd, iets wat haar buite hou, haar versigtig maak. Ek weet nie.

Maar ek weet dat sy my vriendskap nodig het (soos ek hare). Ek weet dat ons vriendskap vra dat ons saam mekaar se hande druk soos wat ons swaar aan die lewe sluk. Ek weet dat sy my lief het omdat ek glo, soos wat ek haar lief het omdat sy worstel. Ek weet dat ons saam onsself in verwondering vir musiek kan ingooi en ek is gek oor die feit dat ons altyd hard en diep oor die lewe en oor ons verstaan van God dink. Ek weet sy het goedheid nodig en dat sy dit uitleef sover sy kan.

In teologie praat ons van die “liturgie van die lewe”. Dit is die gedagte dat die idees agter die liturgie, rituele en simbole in die erediens nie op Sondae moet stop nie, maar dat dit moet uitloop in ons alledaagse lewens.

Soos in ons vriendskappe.

Ek is nie vriende met Riana sodat ek haar “kan bekeer” nie. Nee. Dit is vriendskap en liefde sonder bybedoelings. Steeds voel ek wel geroepe om die liturgie wat haar of iemand anders moontlik op ’n Sondag vreemd kan laat voel, op so ’n manier buite die erediens te lewe dat sy welkom voel by my.

Ons wil so graag mense Sondae in die erediens laat welkom voel. En dit is goed. Ek dink egter nie ons gaan dit doen deur die liturgie uit te gooi nie. Ons lywe het die liturgie nodig, selfs al mag dit ook freaky wees. Ek dink ons gaan dit eerder doen deur die liturgie te lewe sodat mense in die lewe welkom by ons voel – en selfs dit, as ons dit reg doen, kan nogals freaky lyk.

Vandag hoor ek ‘n uitnodiging aan ons elkeen (nie net as lede van die kerk nie, maar as die kerk self):

Lean into your freaky.

Want freaky mag dalk net mooi een van die beste dinge wees wat ons het om te bied.

*Skuilnaam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: